ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14398 / 31.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.08.2023 - 09:14

от група общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. „Шейново”, ул.”Никола Вапцаров” и ул.”Атанас Манчев” в гр.Българово 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ