ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9431 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 11:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 94-00-3081(13)/19.04.2018 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас на основание §27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за предоставяне на общинска земя, с оглед постановяване на решение за обезщетяване със земеделска земя на наследници на П. С. Д. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ