ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9445 / 09.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 13:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП "Спортни имоти" на "Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка)", находяща се в акваторията на Черно море (поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.10.623 по Кадастралната карта на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ