ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9464 / 13.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.12.2019 - 16:00

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приета по т. 4, подточка 4 от дневния ред на проведеното на 19.11.2019 г. заседание (Протокол №2) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ