ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9496 / 23.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 12:27

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ