ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9518 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:48

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ