ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9540 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 14:02

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ