ПИСМО № 08 - 00 9592 / 17.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.01.2020 - 14:35

от Стефан Георгиев - президент на КБ Черноморец - Бургас, относно: Финансово подпомагане за участие в международни състезания от ранга на Световни, Европейски и Балкански шампионати във всички възрастови групи

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА