ПИСМО № 08 - 00 9610 / 21.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 21.01.2020 - 17:07

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно:  Отпускане на целева финансова помощ в размер на 10 000 лв. за провеждане на 13-та традиционна "Европейска седмица на кинологията" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
The website encountered an unexpected error. Please try again later.