ПИСМО № 08 - 00 9622 / 24.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 29.01.2020 - 14:22

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на филмови проекти на територията на община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА