ПИСМО № 08 - 00 9617 / 22.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 03.02.2020 - 09:54

от доц. д-р С. Стоянова - председател на Независмо женско дружество "Самосъзнание", относно: Увеличаване целевата субсидия за 2020 г. с цел подпомагане на дейността на Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" за здравни беседи сред подрастващите от лекари - специалисти в психологията и психиатрията

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА