ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9659 / 04.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 12:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ