ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9708 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 17:53

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с чл.104, ал.1 от Закона за лечебните заведения 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ