ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9709 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 18:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уйлям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ