ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9720 / 10.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 10.02.2020 - 13:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище „Васил Левски” – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ