ПИТАНЕ № 08 - 00 9749 / 12.02.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 13.02.2020 - 11:17

от Станимир Димитров Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА