ПИСМО № 08 - 00 9775 / 19.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 21.02.2020 - 15:08

от гражданско сдружение в кв. "Черно море", относно: Дейността, която извършва кметския наместник

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА