ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9808 / 25.02.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 27.02.2020 - 09:21

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2019 г. за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на молетните и непълнолетните в Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ