ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2855/24.02.2020 ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №669 / 2020 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС