ПИСМО № 08 - 00 9863/ 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 12:21

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Повторно разглеждане на искане

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА