ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9869 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 11:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение в етап на оценка, подадено от ПФА "Странджа" по първа програма за набиране на проектни предложения по Резултат 2 - "Подобрен достъп до изкуства и култура", Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ