ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9871 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 14:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на състав на Обществен съвет по социално подпомагане 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ