ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9885 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 10:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 - 2023 г. - за 2018-2019 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ