ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9905/ 13.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 16.03.2020 - 15:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия /ППМГ/ „Академик Никола Обрешков“ – гр.Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Оборище“ № 95, партер до вх.А

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ