ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9944 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:15

от И. А. - управител на "ЕФЕКТ МЕДИЯ" ЕООД, М. Н. - управител на „БИЛД“ ЕООД, В. П. - изпълнителен директор на „ДЖЕЙ СИ ДЕКО ИМИДЖ“ АД и С. П. - управител на „ТИМ БИЛБОРД“ ЕООД, относно: Действие на  договори за наем № 70-00-4864/3/21.08.2019, № 70-00-4859/21.08.2019, № 70–00–4862/12.09.2019 и № 70-00-4863/27.09.2019 на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА