ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9966/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 10:47

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Бургаски деца" и общинска програма "Успешни студенти" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ