РЕШЕНИЕ № 4415/14.04.2020 ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №8991 / 2019 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД