ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10091/ 11.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 12.05.2020 - 14:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ