ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10127/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:47

от общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.