ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10120/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 до 23 юли 2020, предвид въведеното извънредно положение на територията на Република България и невъзможността процедурата да завърши в предварително определения за целта срок 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ