КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Михаела Маврова - началник отдел "Общински жилища"

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Калояна Живкова Петкова - общински съветник
Павел Маринов Маринов - общински съветник
Бенчо Георгиев Бенчев - общински съветник
Антонио Христов Душепеев - общински съветник
Галина Страшимирова - юрисконсулт в ОП "Общински имоти"
Мая Казанджиева - директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"
The website encountered an unexpected error. Please try again later.