КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО РЕДА НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НПО