КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова
Веселин Матеев Пренеров
Живко Иванов Табаков
Милен Николов - директор на Регионален исторически музей
Александър Текелиев - директор на Държавна опера