КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Веселин Матеев Пренеров - общински съветник

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет
Мария Петрова Маркова - общински съветник
Милен Николов - директор на Регионален исторически музей
Александър Текелиев - директор на Държавна опера
СЕСИИ
СЕСИЯ 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас“, културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет – Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

СЕСИЯ 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас“, културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет – Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.