КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 15 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Веселин Матеев Пренеров - общински съветник

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Ивайло Вагенщайн Русинов - общински съветник
Тони Артюн Минасян - общински съветник
Христо Пламенов Панайотов - общински съветник
Петър Тотков Статев - общински съветник
Весела Йорданова - директор дирекция "Култура"
Петър Парушев - началник отдел "Култура"
Людмила Кутиева - ръководител КЦ "Морско казино"
СЪДЪРЖАНИЕ

Електронна система за кандидатстване по Фонд "Култура"

Адресът на електронната система по Фонд "Култура" е http://www.culturefundburgas.bg/culture/Site

Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Бургас