КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Иван Георгиев Гаврилов

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Събев Събев
Костадин Евгениев Андонов
Антонио Христов Душепеев
Тодор Жаков Йосифов
The website encountered an unexpected error. Please try again later.