КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Веселин Матеев Пренеров
Виолета Маркова Илиева
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров
Тони Артюн Минасян
Христина Иванова Секлемова
Милен Ненчев Ненчев
The website encountered an unexpected error. Please try again later.