КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Веселин Матеев Пренеров - общински съветник
Виолета Маркова Илиева - общински съветник
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров - общински съветник
Тодор Жаков Йосифов - общински съветник
Стоян Андреев Коларов - общински съветник
Георги Михайлов Спасов - общински съветник
Женя Георгиева - ст. експерт в дирекция "Образование и демографски въпроси"
Людмила Цонева - гл. юрисконсулт в дирекция "Образование и демографски въпроси"