КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Петров Дракалиев
Шерафет Асан Мехмед
The website encountered an unexpected error. Please try again later.