ОБЯВЛЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 04.12.2020 - 12:17

     По случай Никулден – официалния празник на град Бургас, на 06.12.2020 г., от 9.30 ч.  ще се проведе тържествено обявяване на удостоените с отличия на Община Бургас за 2020 г. Събитието ще бъде излъчвано на живо на официалните интернет страници на Общински съвет – Бургас и на Община Бургас.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 04.12.2020 - 15:27
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет...

ОБЯВЛЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 04.12.2020 - 12:17
По случай Никулден – официалния празник на град Бургас, на 06.12.2020 г., от 9.30 ч. ще се проведе тържествено обявяване на удостоените с отличия на Община Бургас за 2020 г...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 01.12.2020 - 17:04
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.12.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 12:53
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 19.11.2020 - 11:04
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.11.2020 година...
The website encountered an unexpected error. Please try again later.