ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 22.10.2021 - 09:09
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 15:16
Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 26.10.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 15:07
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, по предварително обявения график и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 22.10.2021 - 09:09
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 10:07
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПETOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 15:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ОБЯВЛЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 16.08.2021 - 10:38
ОБЯВЛЕНИЕ Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. ще се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се присъствието на по...