ПИСМО № 08 - 00 10441 / 27.07.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 30.07.2020 - 08:52

от М. Й. Йорданов и И. Цанев - членове на Съвета на директорите на акционерно дружество "ПСФК Черноморец Бургас" АД, относно: Свикване на Общо събрание

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
The website encountered an unexpected error. Please try again later.