ПИСМО № 08 - 00 10461 / 17.08.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 18.08.2020 - 16:58

от "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Бургас, относно: Освобождаване от плащане на такса битови отпадъци за обект Балнеохотел "Свети Мина" за периода на преустановена дейност в следствие на извънредната обстановка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
The website encountered an unexpected error. Please try again later.