ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10577 / 21.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 21.09.2020 - 14:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба № 7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, отреден - „За училище“, кв. 130, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.