ПИСМО 08 - 00 13290 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:32

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Сигнал от Ч. Г. по точка от 41-во заседание на ОБС Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА