ПИСМО 08 - 00 13490 / 22.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.11.2022 - 10:33

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предложение от Министерство на финансите за включване на средствата и плащанията на Община Бургас в Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА