ПИСМО 08 - 00 13495 / 23.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 24.11.2022 - 08:32

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Уведомително писмо от БФ по волейбол
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА