ПИСМО И ПОДПИСКА 08 - 00 13545 / 07.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 15:24

от жители на кв. "Горно Езерово" относно: Поставяне на пътна настилка на улица "Явор" в квартал "Горно Езерово", гр.Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА