ПИСМО 08 - 00 13715 / 27.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.02.2023 - 08:24

от Н. Сидоренко - Председател на Съвета на директорите на "Сидоренко Холдинг"АД и управител на "Сидоинвест"ЕООД и А. Сидоренко - управител на "Сидоренко Фудтех" ЕООД, относно: Предприемане на спешни мерки за недопускане на проектирането и изграждането на жилищни сгради в непосредствена близост до действащи промишлени предприятия

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА