ЖАЛБА № 08-00 13733 / 31.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.02.2023 - 08:52

от живущите в блокове 133, 134,118 наж.к Братя Миладинови, относно: Възражение срещу проект към докладна записка за разширение обхвата на "Синя зона" в частта "паркинг 11", "подзона 27" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА