МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13761 / 09.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.02.2023 - 15:04

от Нели Бъчварова - Началник Общинска служба земеделие - Бургас, относно: Предоставяне на нива ПИ 07332.82.92- общинска частна собственост за довършване на процедура по обезщетение
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА