ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13778 / 15.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.02.2023 - 16:41

от Ч. Г., относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА