ПИСМО 08 - 00 13861/ 08.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:58

от Росица Темелкова - и.ф. Администрaтивен ръковoдител -  Председател на Окръжен съд - Бургас, относно: Препис-извлечение на протокол от общо събрание на съдиите в Окръжен съд - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА